بدلیجات انواع مختلف با کیفیت و با دوام،رنگ ثابت

گالری هنر در خانه

نیم ست استیل

گوشواره و گردنبند بدون زنجیر

طرح پروانه و حریر

کد 111

قیمت 25000تومان

قیمت زنجیر تکی 20000 تومان

ست کامل استیل

گردنبند،دستبند و گوشواره

پرنگین و پرکار

کد 112

قیمت 65000 تومان

بدلیجات هنر در خانه

نیم ست

گوشواره و گردنبند بدون زنجیر

طرح گل و حریر

کد 113

قیمت 35000 تومان

قیمت زنجیر تکی 20000 تومان

گالری هنر در خانه

نیم ست استیل

گوشواره و گردنبند بدون زنجیر

طرح قلب و مروارید

کد 114

قیمت 30000 تومان

قیمت زنجیر تکی 20000 تومان

ست کامل استیل رزینی

گردنبند،دستبند و گوشواره

طرح گل

کد 115

قیمت 65000 تومان

بدلیجات هنر در خانه

نیم ست استیل

گوشواره و دستبند

طرح پروانه و مروارید

کد 116

قیمت 35000 تومان

بدلیجات

گوشواره استیل حریر ونگین
کد 117
قیمت 18000 تومان

بدلیجات

بدلیجات

نیم ست استیل گوشواره و دستبند بسیارزیبا

کد 118

قیمت 30000تومان

بدلیجات

نیم ست استیل گوشواره و دستبند

پروانه وگل حریر

کد 119

قیمت  35000تومان

نیم ست  استیل گل لاله ومروارید

گوشواره و پلاک بدون زنحیر

کد  120

قیمت  35000تومان

گوشواره استیل  گل حریر

کد 121

قیمت 15000تومان

بدلیجات

نیم ست استیل گوشواره ودستبند پروانه ومروارید

کد 122

قیمت  35000 تومان

بدلیجات

ست کامل گوشواره گردنبند دستبند

کارشده باپروانه ومروارید وگویهای پرکار نگینی

کد 123

قیمت 90000 تومان

بدلیجات هنر در خانه

ست کامل گوشواره گردنبند دستبند

کارشده باستاره های نگین دار ومروارید وگویهای پرکار نگینی

کد 124

قیمت 90000 تومان

نیم ست  پروانه وحریر شامل گوشواره ودستبند

کد 125

قیمت   25000تومان

بدلیجات

ست کامل استیل گوشواره گردنبند دستبند کارشده باپروانه گل حریر ومروارید

کد 126

قیمت 50000تومان

گوشواره  زیبای پرکار فانتزی  مرواریدی

کد 127

قیمت 18000تومان

نیم ست گوشواره وپلاک طرح لاله  وکارشده بامروارید بدون زنجیر

کد 128

قیمت  20000تومان

زنحیر تک استیل 20000تومان

نیم ست مرواریدی شامل گردنبند ودستبند شیو وزیبا

کد 129

قیمت 35000تومان

ست کامل گردنبند گوشواره ودستبند

کد 130

قیمت  50000تومان

بدلیجات هنر در خانه

گوشواره استیل مرواریدی شیک زیبا وخاص

کد 131

قیمت 20000تومان

بدلیجات رزینی

بدلیجات هنر در خانه

ست کامل گوشواره دستبند گردنبند ماه وستاره کارشده باگویهای پرکار نگینی

کد  132

قیمت 55000تومان

نیم ست رزینی دیزاین اکلیل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 133

قیمت 60000تومان

نیم ست رزینی دیزاین اکلیل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 134

قیمت  60000 تومان

بدلیجات رزینی هنر در خانه

گردنی رزینی دیزاین پولک آینه ای با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 135

قیمت  45000تومان

بدلیجات هنر در خانه

گردنی رزینی دیزاین لیبل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد  136

قیمت 45000تومان

گردنی رزینی دیزاین گل خشک و لیبل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 137

قیمت   45000تومان

گردنی رزینی دیزاین ورق طلا و خاک باروتی با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 138

قیمت 45000تومان

نیم ست رزینی دیزاین اکلیل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد 139

قیمت  55000تومان

بدلیجات رزینی هنر در خانه

گردنی رزینی دیزاین گل خشک با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد  140

قیمت   40000تومان

گردنی رزینی دیزاین ورق طلا و خاک باروتی با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد   141

قیمت   45000تومان

گردنی رزینی دیزاین گل خشک و پولک با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد    142

قیمت  40000تومان

بدلیجات رزینی هنر در خانه

نیم ست رزینی دیزاین اکلیل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد  143

قیمت 58000تومان

گردنی رزینی طرح دریا با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد     144

قیمت   40000 تومان

نیم ست رزینی دیزاین اکلیل با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد   145

قیمت    53000تومان

گردنی رزینی دیزاین شیشه با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد   146

قیمت  50000 تومان

بدلیجات رزینی هنر در خانه

گردنی رزینی دیزاین گل خشک با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت

کد   147

قیمت   45000تومان

سرویس کامل رزینی دیزاین گل خشک با متریال استیل ضد آب و ضد حساسیت.

گردنبند دستبند  وگوشواره

کد    148

قیمت     130000تومان