انواع لباس زیر

شورت زنانه اعلا

نخ ملانژ

فری سایز قواره دار

قیمت هرعدد   19500  تومان

قیمت جین  234000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت مردانه  پنبه ای

سایزبندی

تضمین قواره وکیفیت

اسلیپ

قیمت هرعدد 17400  تومان

قیمت جین  208800  تومان

پادار

قیمت هرعدد  23000 تومان

قیمت جین  276000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت زنانه اعلا

نانو  فانتزی

فری سایز قواره دار

قیمت هرعدد   16800  تومان

قیمت جین  201600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین لمه پلنگی

زیرنخ ضدحساسیت

70  75  80   85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  32000  تومان

قیمت جین  384000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین نخی

رنگ بندی تمام نخ

70  75  80   85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد 16500 تومان

قیمت جین  198000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین ساتن دانتل

بالا تور فرانسه

75  80   85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  32200  تومان

قیمت جین 386400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین مادامی ترمه

تضمین کیفیت

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  31000  تومان

قیمت جین 372000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین ساتن دانتل

بالا تور فرانسه

75  80   85

سایزبندی ورنگبندی

کش پهن

قیمت هرعدد  38400  تومان

قیمت جین 460800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین مادامی ترمه

تضمین کیفیت

سایزبندی ورنگبندی

کش پهن

قیمت هرعدد  38300 تومان

قیمت جین 459600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین پنبه سوپر

تضمین کیفیت

90  95  100

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  24100  تومان

قیمت جین 289200  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین دانتل شکوفه ای

تمام نخ

سایزبندی ورنگبندی

کش پهن

قیمت هرعدد  29300 تومان

قیمت جین 351600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین دانتل گیپور

تمام نخ

70  75  80  85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  28300 تومان

قیمت جین 339600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین هارنسی زیر فنردار

تمام  دانتل

75 80 85 90

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  38800 تومان

قیمت جین 465600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین مادام اعلا

فوق العاده باکیفیت

75  80  85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  38800 تومان

قیمت جین 465600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین مادام اعلا

فوق العاده باکیفیت

کش پهن

75  80  85

سایزبندی ورنگبندی

قیمت هرعدد  43000 تومان

قیمت جین 516000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت اعلا

نخ سوپر

فیری سایز

قیمت هرعدد  19300 تومان

قیمت جین  231600  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت لامبادا

جلو گیپور

قیمت هرعدد  17500 تومان

قیمت جین  210000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت مردانه تما نخ چاپ دار

سایز بندی

تضمین قواره وکیفیت

اسلیپ

قیمت هرعدد  11300 تومان

قیمت جین 135600  تومان

پادار

قیمت هرعدد  16700 تومان

قیمت جین  200400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت مردانه نانو گیاهی اسلیپ

فیری سایز

تضمین قواره وکیفیت

قیمت هرعدد  19900 تومان

قیمت جین 238800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین دانتل فانتزی

زیرتمام نخ

سایزبندی ورنگبندی

70  75  80  85

قیمت هرعدد  26400 تومان

قیمت جین 316800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین لمه زیرنخ

سایزبندی ورنگبندی

75  80  85

قیمت هرعدد  31400 تومان

قیمت جین 376800  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

شورت بچه گانه

دختر  پسر  اسلیپ و پادار

سایزبندی

قیمت هرعدد 11000 تومان

قیمت جین 132000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

ست دانتل اعلا    زیرفنردار

سایزبندی

75  80  85  90

قیمت هر ست  62000 تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

نیم تنه اسپرت

سایزبندی کیفیت دار

قیمت هر عدد  48500تومان

قیمت جین  582000  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم

سوتین تمام تور پرسی

سایزبندی ورنگ بندی

70  75  80  85

قیمت هر عدد   18200 تومان

قیمت جین  218400  تومان

فروش فقط بصورت عمده

باعرض معذرت فروش تکی نداریم